Puhe- ja hoivapalvelut Liisa Vepsäläinen

Tärkeät periaatteet toiminnassani:

Esittely

Lyhyesti selkokielellä: Minä olen puhevammaisen tulkki ja lähihoitaja. Minulla on sopimus Kelan kanssa tulkkauspalvelusta. Minä osaan tulkata monenlaisia asiakkaita. Minä tykkään uimisesta, koirista ja valokuvaamisesta.

Aloitin työskentelyn puhevammaisten kanssa vuonna 1997, aluksi Lieksan kaupungin työntekijänä. Olen pohjakoulutukseltani lähihoitaja, erikoistunut sekä vanhus- että vammaistyöhön. Puhevammaisen tulkin erikoisammattitutkinnon suoritin vuonna 2003 Outokummussa. Yrittäjänä olen toiminut tammikuusta 2004 lähtien. Olen ollut Kelan palveluntuottajana jo vuodesta 2010 lähtien, minut on hyväksytty myös sopimuskaudelle 2018-2019.

Olen toiminut hyvin erilaisten asiakkaiden kanssa, joten osaamiseni on laajaa. Erityisosaamisiani ovat viitottu puhe, kommunikaatiosovellukset, esimerkiksi Grid2, selkokieli, yksittäiset kuvat sekä kansiokommunikointi, katsekommunikaatio, eleiden, ilmeiden ja äänenpainon sekä ääntelyn tulkitseminen. Olen toiminut tulkkina monenlaisissa tilanteissa, joten sopeudun erilaisiin tulkkaustilanteisiin hyvin. Olen käynyt myös Kelan perehdyttämis-koulutuksen.

Vapaa-ajalla harrastan neljän koirani kanssa näyttelyitä, rally-tokoa sekä tokoa. Tykkään myös liikkua luonnossa, jolloin mukanani ovat koirat sekä kamera. Pidänkin paljon luonnon ja koirien kuvaamisesta. Ohjaan vauva- ja perheuintia sekä käyn itsekin uimassa säännöllisesti. Espanjan kielen ja kulttuurin opiskelu on uusin harrastukseni.

Liisa Vepsäläinen
Liisa ja koira

Palvelut

Tulkkauspalvelu Kelasta

Tulkkauspalvelun järjestämisestä vastaa Kansaneläkelaitos, tämä perustuu lakiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Tulkki tilataan Kelan välityskeskuksesta. Tulkkauspalvelua voi saada myös ulkomaanmatkalle, jolloin sitä tulee hakea erikseen tulkkauspalvelukeskuksesta. Tulkkauspalveluun kuuluu myös pienimuotoinen materiaalin tuottaminen ja päivittäminen.

Tulkkauspalvelun perehdytys

Asiakkaalla ja hänen lähiympäristöllään on mahdollisuus saada halutessaan Kelan järjestämän, ilmaisen perehdyttämisen tulkin käyttöön ja opastuksen tulkin tilaamiseen. Perehdytys voi olla ennen tulkkipalvelun käytön aloittamista tai myöhemmin tarvittaessa.

Kommunikaatio-ohjaus

Kommunikaatio-ohjaus on henkilölle, jolla on puheen tuottamisessa ja / tai ymmärtämisessä vaikeutta. Ohjaukseen voivat osallistua henkilöt jotka ovat tekemisissä puhevammaisen henkilön kanssa arjessa.

Tietoa tulkkauspalvelusta

Puhevammaisten tulkkauspalvelua järjestää Kela. Tulkkauspalvelua saa asiakas, jonka puheen tuottaminen tai ymmärtäminen on vaikeutunut. Hän osaa käyttää kommunikaatiomenetelmää ja hän tulee ymmärretyksi tulkkauksen avulla.

Puhevammaisen tulkki on kommunikoinnin tukena elämän eri tilanteissa kuten harrastamisessa ja virkistymisessä, asioinnissa, työssäkäynnissä ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Eli tulkki tukee kommunikaatiota esim. asioiden hoitamisessa puhelimitse ja lomakkeiden täyttämisessä, juhlissa, teattereissa sekä elokuvissa ja työpalavereissa.

Oikeutta tulkkauspalveluun haetaan Kelalta täältä. Tarvittaessa voin auttaa hakemuksen tekemisessä. Hakemukseen liitetään sosiaali- tai terveysalan asiantuntijan lausunto puhevamman syystä, mitä kommunikointimenetelmiä on käytössä sekä tulkkauspalvelun hyödyt hakijalle. Jos myönnetyt tulkkaustunnit ovat käytetty lähes loppuun, lisätunteja voi hakea samalla lomakkeella kuin oikeutta tulkkauspalveluunkin haetaan.

Yhteystiedot

Liisa Vepsäläinen
050 5353 309
liisa.vepsalainen@elisanet.fi

Liisa ja koirat